Profesojonalne wsparcie Twojego systemu księgowego

Zintegruj swój system księgowy z produktem TideTelco i automatycznie generuj różnego rodzaju powiadomienia, obniżając jednocześnie koszty komunikacji z klientem.

Dla popularnych systemów księgowych

Systemy księgowe mogą automatycznie generować powiadomienia, ponaglenia oraz inne komunikaty istotne dla odbiorcy. Warto połączyć ich możliwości z funkcją wysyłki Fax.

Powiadomienie VMS-em/Faksem o zdarzeniach istotnych dla odbiorcy

Wiadomości głosowe, przesyłane wprost na telefon komórkowy lub stacjonarny, mogą znaleźć zastosowanie wszędzie tam, gdzie klient oczekuje na informację, np. aby zgłosić się po odbiór oddanego do naprawy urządzenia, czy zamówionego towaru. TideTelco pozwala automatycznie przesłać wiadomość, gdy tylko zaistnieje wybrane zdarzenie (zmiana statusu zamówienia, informacja o dokonaniu naprawy, wpływ środków na konto bankowe itp.). Takie zastosowanie podnosi znacznie sprawność obsługi klienta i wpływa na wzrost jego zadowolenia. Odbiór informacji za pomocą faksu jest szczególnie przydatny w komunikacji w środowisku biznesowym.

Przykłady zastosowań

Ponaglenia

Stosowanie odroczonych terminów płatności niemal zawsze wiąże się z opóźnieniami i koniecznością stosowania ponagleń. W znacznej części przypadków nie wynika to ze złej woli płatnika, a jedynie przeoczenia lub roztargnienia. Często w takiej sytuacji wystarczy jedynie poinformowanie/przypomnienie o zaległościach, aby płatnik wszystko uregulował. Idealnym do tego narzędziem okazuje się TideTelco. Generowane ponaglenia głosowe, informują dłużnika o tytule oraz wysokości oczekiwanej wpłaty, a nawet numerze konta, na które mają trafić pieniądze. Dzięki temu, że pojedynczy VMS jest znikomym kosztem, a jego wygenerowanie nie angażuje pracy ludzkiej, zastosowanie TideTelco pozwala znacznie obniżyć koszty windykacji należności. Ponaglenia Fax są idealnym rozwiązaniem skierowanym do dłużników zbiorowych- przedsiębiorstw, które nie uregulowały należności w przeznaczonym na to terminie.

Potwierdzenia i podziękowania

Komunikaty dźwiękowe i wiadomości Fax doskonale spełniają funkcję potwierdzenia o zaistnieniu pewnych zdarzeń i podziękowania za wykonanie pożądanej akcji. Jako przykład potwierdzenia można podać przesłanie informacji o odnotowaniu oczekiwanej płatności.

Przypomnienia

TideTelco może również wysłać do klienta VMS z przypomnieniem np. o konieczności odesłania podpisanej faktury korygującej, lub o obowiązku odesłania potwierdzenia salda.

Współpracujące systemy finansowo-księgowe

TidePlatform.com można zintegrować z systemami księgowymi, np. producentów SAP czy Comarch.

Interesuje Cię usługa TideTelco?

Czekamy na pytania!
Zadzwoń 22 29 27 901, napisz info@tidesoftware.pl lub wypełnij pola:

Informacje o administratorze danych

Strona korzysta z plików cookies. Możesz zmienić zasady ich przechowywania i dostępność w ustawieniach przeglądarki. Więcej...